Përkthimin e poemës nga Vasko Popa, nga gjuha serbe në atë shqipe e ka bërë Vlora Konushevci Guxo e bjerëm ndërmend Mendimet e mia ftyrën kanë me ta shqye Guxo e dilëm përpara Sytë kanë me m’leh në ty Guxo... Continue Reading →