Sa ironike më dukej, së fundi, kur si anesteziologe kujdesem që dhimbja të zhduket gjatë intervenimeve të ndryshme kirurgjike, dhimbja fizike natyrisht, e për dhimbjen shpirtërore jam krejt e pafuqishme.... Thëllimi i këtij dimri të akullt përvjedhshëm kishte gjetë rrugën... Continue Reading →